Görme Engelliler

Derslere Nasıl Çalışalım

Yazımızda, hangi derse nasıl çalışabileceğinize yönelik öneriler bulunuyor. Hangi dersin püf noktası nedir? Nasıl çalışırsanız başarıya daha çok yaklaşırsınız? Cevapları aşağıda bulabilirsiniz

                                           

MATEMATİK DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.

*Dersin gerekliliğine  inanın.
*Günlük işlenen konuları aynı gün evde bol bol tekrar ediniz.
*Ezberden uzak bol alıştırma çözünüz.
*Önce sorulan soruda ne demek isteniyor onu anlayıp,sonra çözüme geçiniz.
*Genel kurallar ve teoremleri ezberlemeden öğreniniz.(Nereden nasıl geldiğini biliniz.)
*Mümkünse bir arkadaşınızla birlikte çalışınız, eksiklerinizi karşılıklı olarak tamamlayınız.
*İşlenen konuyla sorulan soru arasında bağlantı kurarak, çözüm için hangi bilginin kullanılacağını iyi tespit ediniz.
*O anda başka şey düşünmeden o konuyla ilgili bildiğimiz şeyleri kafanızda canlandırarak hangi bilgiyi kullanacağınıza karar veriniz.
*"Ben bu işi yaparım" diyerek başlayınız,korkmayınız.
*Anlamadığınız konuları öğretmene anlayıncaya kadar sorunuz.

*Konuyu iyi çalışmadan test çözmeye yönelmeyiniz.

*Kesinlikle yazarak çalışınız.Sırtüstü yatarak,kaleme kağıda el sürmeden matematiğe çalışılmayacağını unutmayınız.

*En basit bir soruyu bile çözmekten kaçınmayınız.Her sorunun size pratik kazandıracağını unutmayınız.

*Sürekli akılda tutulması gerekli kural,formül ve bağlantıları kuru kuruya ezberlemek yerine soru içerisinde uygulayarak öğreniniz.Bu durum bilginizde kalıcılık sağlayacaktır.

EDEBİYAT DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Derse hazırlıklı geliniz,yabancı sözcüklerin anlamını bulunuz.
*Güzel konuşabilmek ve dilinizi geliştirebilmek için ders dışı kaynaklar üzerinde çalışma yapınız.(Roman, şiir, kitap, gazete vb. okuyunuz.)
*Ödevlerinizi günü gününe yapınız.
*Özellikle 3.sınıfta konular işlenilirken şair ve yazarların yaşadığı dönem ve sanatçı kişiliklerini biliniz, konuyla bu dönem arasında bağlantı kurunuz.

*Ölçü, uyak,edebi sanatlar,yazın türleri,edebi akımlar,yazarlar ve eserleri gibi temel edebiyat bilgilerini soru çözerek geliştiriniz.

FİZİK DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ
*Kendi kendinize konuyu defalarca okuyunuz, derse hazırlıklı geliniz.
*Ders de öğretmeni iyi dinleyiniz, anlamadığınız yerleri sorunuz.
*Konuyla ilgili bol alıştırma yapınız.
*Ders çalışırken sadece deftere bağlı kalmayıp değişik kitaplardan da çalışınız.
*Konu ile ilgili neden?niçin?sorularına yanıt arayarak ders çalışınız.
*Mutlaka yazarak, dersi ezberleyerek değil ,anlayarak çalışınız.

*Fizikte başarının ilk şartı fizik için gerekli matematiksel bağıntıları iyi kullanabilmektir.

*YGS fizik sorularının çok fazla işlem gerektirmeyen,öğrencinin temel kavram ve ilkeleri bilip bilmediğini yoklayan nitelikte olduğu unutulmamalıdır.

*Fizikte kuru ezberden kaçınmalı,konuların özünü kavramalısınız.

 

KİMYA DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Kimya dersini (diğer sayısal derslerde de)sözel bir ders gibi okuyup geçmeyiniz, yazarak çalışınız.
*Belirli konular ve önemli formülleri ezberleyiniz.
*Yardımcı kitapları da kullanınız.
*İlk konuları bira da olsa anlamadan sonraki konulara geçmeyiniz.
*YGS kimyada başarılı olmak için temel kavramları iyi öğrenmek gerekir.Örneğin”mol kavramını tam kavrayamadan diğer bölümlere geçtiğinizde güçlük çekeceğinizi unutmayınız.

*Ezbere bilinmesi gereken değerlik,formül,özellik,denklem ve bağlantıları unutmayacak biçimde öğreniniz.

*Temel bilgilerin unutulmaması,bol örnek çözmeye dayalıdır.Bu bakımdan üşenmeden çok sayıda değişik örnek çözünüz.

*Bazılarının dediği gibi kimya bir ezber dersi değildir.Kimya soruları,iyi bir muhakeme gerektirir.Bu bakımdan konuları gelişigüzel ezberleme yoluna gitmeyiniz.

                      

  YABANCI DİL DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ
*Dersi çok dikkatli dinleyiniz,kelimelerin telaffuzlarını öğrenmek için derse aktif olarak katılınız.
*Bol bol okuma ve yazma alıştırmaları yapınız.
*O gün derste geçen kelimelerin anlamlarını eve gidince öğreniniz.
*Yazarak çalışınız
*Her kelimeyi cümlede kullanmaya çalışınız.
*Konuyla ilgili alıştırmaları bol bol yapınız
*Ödevleri günü gününe çalışınız.
*Temelden çalışınız(Ta 1.sınıftan itibaren),eksikleriniz varsa en kısa zamanda gidermeye çalışınız.
*Konuyu bir bütün halinde kavramaya çalışınız. Kelimeleri inceledikten sonra konuyu anlayarak deftere yazmaya çalışınız.
*Sınıfta devamlı konuşma çabası içerisinde bulunuz.
*Bu dersi gözünüzde büyütmeyiniz, kendi diliniz gibi bir dil olduğunu bunu da birilerinin konuştuğunu asla hatırdan çıkarmayınız.
                       

  BİYOLOJİ DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIZ.
*Yazarak ve şekil çizerek çalışınız.
*Öğretmeni derste dinleyiniz, dersi kaçırmayınız Kendi cümlelerinizle önemli gördüğünüz yerleri not alınız.
*Derse hazırlıklı geliniz.
*Akşam o günkü dersi gözden geçirerek not eksikliğinizi gideriniz.
*Hafta sonunda geçmiş konuları aralıklı tekrar ediniz.
*Yaşadığınız çevre ile bağlantı kurarak derste öğrendiğinizi kendinize göre uygulamasını yapmaya çalışınız.
*Her bölümün sonundaki soruları kendiniz cevaplamaya çalışınız.
*Laboratuar deneylerine hazırlıklı gelip bizzat katılınız, deney sonuçlarını kendiniz bulunuz.
*Üniversiteye hazırlık sorularını cevaplandırmaya çalışınız.

*Konularda ve sorularda anlayamadığınız Latince terimler varsa araştırınız.Ancak biyoloji öğrenmenin Latince kelime ezberlemekten ibaret olmadığını biliniz.
                     

 

 TARİH-COĞRAFYA DERSLERİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Bol bol okuyunuz, kitabı okuyup anlatmaya çalışınız.
*Yine olmazsa yazarak çalışınız.
*Harita kullanarak çalışınız.
*TV´ de belgeselleri, tarihi filmleri izleyiniz (Ülkelerin tanıtımı,dağların oluşumu).
*Tarihi olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirirseniz öğrenmeniz kolaylaşacaktır.
*Geçmişteki tarihi olaylar arasında bağlantı kurarak öğreniniz.
*Tarihi ve sosyal olaylarla coğrafi çevre arasında ilişki kurunuz.
*Tarihi olayları zamanları ile öğreniniz, olayların geçtiği çağın özelliklerini düşünüp değerlendirmek öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı bilgi edinmenizi sağlayacaktır.
*Unutmayın ki coğrafya sarmal sistemle öğrenilir.Yani diğer coğrafi yorumlar için her öğrenci genel coğrafyayı da bilmelidir.

*Çalışırken yanınızda fiziki,siyasi ve ekonomik haritaları bulundurmaya özen gösteriniz.

*Özellikle Türkiye coğrafyasında ezber bilgi gerektiren konularda vardır.Örneğin;maden dağılımı,yer şekilleri gibi.Bu konuları belli aralıklarla tekrarlayın.                      

 

FELSEFE DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Derse hazırlıklı geliniz.
*Felsefede düşünme sistemlerini olduğu gibi kabul etmeyip, eleştirici bir yaklaşımla o görüşe karşı çıkabilmeyi öğreniniz.
*Sosyolojide öğrenilen konuları sosyal çevreyle bağlantı kurarak değerlendiriniz.
*Bol bol tartışmalara katılınız.
*Mantık da bol alıştırma yapınız.
*Kavramları sözlük veya ansiklopediden öğreniniz.
*Felsefe yapabilmek için sık sık kitap okuyunuz.
*Düşünmenin önemli olduğuna inanınız. Çünkü hayat bir felsefedir.

*Psikolojide hem bilgi hem de yorum gerektiğini unutmayınız.

*LYS de mantık sorularının yarısı klasik mantık yarısı da sembolik mantıktan oluşmaktadır.
                       

 GEOMETRİ DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Önce geometrik kavramlar öğrenilmeli.
*Özellikle üçgenle ilgili özellikler mutlaka en güzel şekilde bilinmelidir. Gerekirse üçgenle ilgili soruları çözmeye başlamadan önce bu özelliklerin bir kağıda özeti çıkarılmalıdır.
*Bütün bu özellikleri çevremizdeki üçgen şekillerle bağlantısını kurmaya çalışalım.
*Mutlaka ama mutlaka günde en az 10 geometri sorusu çözünüz.
*Soruda verilenlerin mutlaka o sorunun çözümünde kullanılması gerektiğini unutmayalım. Bunu kullanırken de verilenin hangi özellikle ilgili olabileceğini tespit ediniz.
*Geometri  teorilerini tam anlamıyla öğrenmenin en iyi yolu bol uygulama yapmaktır.

*Kuru kuruya ezber yapmak yerine çok sayıda geometri  sorusu çözmek konuları daha iyi öğrenmenizi sağlar.

*Geometri sorularını şekil üzerinde düşünmek;yardımcı dikmeler,çizgiler kullanmak bağlantıları süratle denemek çözümü  kolaylaştırır.Örneğin:ilk bakışta hiçbir bağıntı kuramadığınız bir açı sorusu,üzerine bir paralel çizmeyle ya da bir dikme inmeyle çok basit hale gelir.Geometride bu inceliği görebilmek soruyu çözmek demektir.
 *Ders de en güzel şekilde anlasanız bile tekrar ederken:" Daha değişik nasıl yapılabilir?"sorusuna cevap aramadığınız müddetçe o anladığınız buharlaşıp, kabınız yine boş hale gelecektir.
*ÖSS´ de matematik sorularının üçte birinin Geometri sorularından oluştuğunu aklımızdan kesinlikle çıkarmayalım.